demo5

 

ProCodex d.o.o.
Jovana Miodragovića 3
11080 Beograd, Srbija
Tel:
+381 11 2603 821
Fax:
+381 11 2603 822
Email:
office@procodex.com
Web:
www.procodex.com
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Projektovanje

Posedujemo potrebno znanje, iskustvo i licence za projektovanje najsloženijih objekata različitih namena: poslovnih, rezidencijalnih i komercijalnih objekata, hotela, privrednih objekata i objekata specijalnih namena.
Projektujemo sve vrsta instalacija: mašinske i elektro instalacije, instalacije slabe struje i automatike.

Radimo sve faze projektovanja:
•    Definisanje koncepcije rada objekta
•    Izrada projektnih zadataka
•    Procena budžeta
•    Izrada idejnih, glavnih, izvođačkih projekata i projekata izvedenog stanja
 
Rezultat su projekti sistema instalacija objekata koju su u skladu sa najvišim  standardima i stvarnim potrebama investitora.

 

INTELIGENTNE ZGRADE

INTELIGENTNA ZGRADA je pojam koji se koristi za jedinstven integrisan sistem instalacija koji je efikasniji i lakši za upravljanje, korišćenje, nadogradnju i održavanje...

REFERENCE

Posedujemo kvalitetne reference u svim oblastima delatnosti firme: projektovanje, planiranje i upravljanje, izvođenje radova, nadzor, integracija i održavanje...


Opširnije