RADNO VREME

Pon - Sub 8:00 - 18:00

ADRESA

Bulevar Nikole Tesle 44

Integracija Sistema

Integracija Sistema


Današnji pristup izradi novih ili rekonstrukciji postojećih instalacija podrazumeva formiranje jedinstvenog integrisanog sistema svih instalacija, sa ciljem:

  • lakše upravljanje,
  • ekonomičnije korišćenje
  • manja potrošnje energije
  • manji broj zaposlenih u održavanju

Sa takvim pristupom projektujemo, upravljamo radovima, izvodimo sisteme instalacija i predajemo ih investitoru na korišćenje kao zaokružen centralno kontrolisan sistem instalacija objekta.
Rezultat je jedinstven integrisan sistem instalacija koji je efikasniji i lakši za upravljanje, korišćenje, nadogradnju i održavanje.

INTELIGENTNA ZGRADA je pojam koji se koristi za jedinstven integrisan sistem instalacija koji je efikasniji i lakši za upravljanje, korišćenje, nadogradnju i održavanje.

Inteligentna zgrada podrazumeva:

  • Upravljanje svim instalacijama na jedinstvenom nivou
  • Jednostavnije upravljanje i kontrola sistema
  • Veća sigurnost i pouzdanost u radu sistema
  • Veća ušteda energije objekta

ProCodex d.o.o. koristi i najsavremenije metode u projektovanju i izvođenju svih instalacija koje su su skladu sa konceptom Zelene zgrade.

Poslednji projekti

Da li imate pitanja?

Kontakt