RADNO VREME

Pon - Sub 8:00 - 18:00

ADRESA

Bulevar Nikole Tesle 44

Projektovanje

Poslednji projekti

Da li imate pitanja?

Kontakt

Projektovanje

Posedujemo potrebno znanje, iskustvo i licence za projektovanje najsloženijih objekata različitih namena: poslovnih, rezidencijalnih i komercijalnih objekata, hotela, privrednih objekata i objekata specijalnih namena.
Projektujemo sve vrsta instalacija: mašinske i elektro instalacije, instalacije slabe struje i automatike.

Radimo sve faze projektovanja:

  • Definisanje koncepcije rada objekta
  • Izrada projektnih zadataka
  • Procena budžeta
  • Izrada idejnih, glavnih, izvođačkih projekata i projekata izvedenog stanja

Rezultat su projekti sistema instalacija objekata koju su u skladu sa najvišim standardima i stvarnim potrebama investitora.